Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas informuoja, kad šiuo metu dar nėra paskelbto 2017 m. kvietimo fiziniams asmenims teikti Projekto registracijos formas dėl paramos gavimo.

Prašome dabar, kol nėra paskelbto kvietimo, Projekto registracijos formų neteikti.

Projekto registracijos formos, pateiktos anksčiau nei paskelbtas kvietimas, bus nevertinamos ir grąžinamos pareiškėjams.

Atkreipiame dėmesį, kad 2017 m. bus skelbiamas kvietimas fiziniams asmenims paramai gauti tik atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimui individualiuose gyvenamosios paskirties pastatuose.

Kvietimas paramai gauti dėl fizinių asmenų vieno ar dviejų butų gyvenamųjų namų atnaujinimo (modernizavimo) šiemet nebus skelbiamas, kadangi ši priemonė 2017 m. nebus finansuojama.

Apie planuojamą kvietimą bus paskelbta iš anksto, likus ne mažiau 2 savaitėms iki jo pradžios. Atnaujinta Projekto registracijos forma bus patalpinta kartu su kvietimu, todėl ankstesnių metų užpildytos Projekto registracijos formos bus netinkamos. Visa informacija susijusi su kvietimu bus skelbiama internetinėje svetainėje www.laaif.lt.