Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 14 d. įsakymą Nr. D1-762 „Dėl ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ įsakymą rasite čia.