Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo specialistai 2017 m. sausio 13 d. atliko Vilniaus rajono Visalaukės mokyklos-daugiafunkcio centro projekto „Geoterminio šildymo įrengimas Vilniaus rajono Visalaukės mokykloje-daugiafunkciniame centre“ patikrą projekto įgyvendinimo vietoje. Visalaukės mokyklos-daugiafunkcio centro pastate, Klimato kaitos specialiosios programos lėšomis, įrengta 60 kW šiluminės galios šilumos siurblių sistema „oras-vanduo“ ir 24 kW šiluminės galios šilumos siurblių sistema „oras-oras“. Skaičiuojama, kad šilumos siurblių pagalba, metinis šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetamas kiekis sumažės nuo 71 t CO2 iki 28 t CO2.