2017 m. gautos Projekto registracijos formos

Informaciją apie gautas Projektų registracijos formas pagal Klimato kaitos  specialiosios programos lėšų naudojimo 2017 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas fizinių asmenų vieno ar dviejų butų gyvenamuosiuose namuose, pakeičiant iškastinį kurą naudojančią energijos gamybą“ rasite čia.

2016 m. gautos Projekto registracijos formos

Informaciją apie gautas Projektų registracijos formas pagal Klimato kaitos  specialiosios programos lėšų naudojimo 2016 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę „Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, geoterminės energijos ar kitų, išskyrus biokuro) panaudojimas individualiuose gyvenamosios paskirties pastatuose“ rasite čia.

 2015 m. gautos Projekto registracijos formos

Informaciją apie gautas Projektų registracijos formas pagal Klimato kaitos  specialiosios programos lėšų naudojimo 2015 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, biokuro, geoterminės energijos ar kt.) panaudojimas individualiuose gyvenamosios paskirties pastatuose“ rasite čia.

2014 m. gautos Projekto registracijos formos

      Informaciją apie gautas Projektų registracijos formas pagal Klimato kaitos  specialiosios programos lėšų naudojimo 2014 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę „Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, biokuro, geoterminės energijos ar kt.) panaudojimas individualiuose gyvenamosios paskirties pastatuose“ rasite čia.

2013 m. gautos Projekto registracijos formos

Informaciją apie gautas Projekto registracijos formas pagal Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2013 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę „Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, biokuro, geoterminės energijos ar kt.) panaudojimas individualiuose gyvenamosios paskirties pastatuose“ rasite čia.