Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo direktoriaus 2018 m. sausio 16 d. įsakymą Nr. B-2 „Dėl 2017 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. B- 63 „Dėl Projektų registracijos sąrašo pagal Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2017 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas fizinių asmenų vieno ar dviejų butų gyvenamuosiuose namuose, pakeičiant iškastinį kurą naudojančią energijos gamybą“ patvirtinto projektų registracijos sąrašo papildymo“ rasite čia.

      Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo direktoriaus 2017 m. gruodžio 8 d. įsakymą Nr. B- 63 „Dėl Projektų registracijos sąrašo pagal Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2017 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas fizinių asmenų vieno ar dviejų butų gyvenamuosiuose namuose, pakeičiant iškastinį kurą naudojančią energijos gamybą“ patvirtinimo“ rasite čia.

          Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo direktoriaus 2016 m. rugsėjo 30 d. įsakymą Nr. B- 39 „Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo direktoriaus 2016 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. B-30 „Dėl Projektų registracijos sąrašo ir Rezervinio projektų sąrašo pagal Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2016 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę „Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, geoterminės energijos ar kitų, išskyrus biokuro) panaudojimas individualiuose gyvenamosios paskirties pastatuose“ patvirtinimo“ pakeitimo“ rasite čia.

       Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo direktoriaus 2015 m. rugsėjo 30 d. įsakymą Nr. B-45 „Dėl Projektų registracijos sąrašo pagal Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2015 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, biokuro, geoterminės energijos ar kitų) panaudojimas individualiuose gyvenamosios paskirties pastatuose“ patvirtinimo“  rasite čia.

        Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo direktoriaus 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymą Nr. B-57 „Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo direktoriaus 2014 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. B-32 „Dėl projektų registracijos sąrašo pagal Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2014 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę „Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, biokuro, geoterminės energijos ar kt.) panaudojimas individualiuose gyvenamosios paskirties pastatuose“ pakeitimo“  rasite čia. 

         Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo direktoriaus 2014 m. lapkričio 13 d. įsakymą Nr. B-51 „Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo direktoriaus 2013 m. rugsėjo 24 d. įsakymo Nr. B-28 „Dėl projektų registracijos sąrašo pagal Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2013 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę „Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, biokuro, geoterminės energijos ar kt.) panaudojimas individualiuose gyvenamosios paskirties pastatuose“ patvirtinimo“ pakeitimo“ rasite čia.

          Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gruodžio 7 d. įsakymą Nr. D1-1054 „Dėl finansavimo skyrimo atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, biokuro, geoterminės energijos ar kt.) panaudojimui individualiuose gyvenamosios paskirties pastatuose, pastatytuose pagal galiojusius iki 1993 m. statybos techninius reglamentus“ rasite čia.