Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas išsiuntė savivaldybėms kvietimą teikti paraiškas finansavimui (dotacijoms) gauti dėl asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimo apvažiavimo būdu, transportavimo ir saugaus šalinimo.

Kvietimą rasite čia.

Atkreipiame dėmesį, kad pagal šį kvietimą paraiškas gali teikti tik savivaldybių administracijos. Iš kitų pareiškėjų gautos paraiškos nebus vertinamos.