Informacija apie metinių emisijų patvirtinimą ir ATL atsisakymą

Iki kiekvienų metų kovo 31 d. kiekvienas veiklos vykdytojo sąskaitos turėtojas įveda praėjusių metų išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio duomenis Sąjungos registre. Sąskaitos turėtojui dėl objektyvių priežasčių laiku duomenų įvesti negalint pačiam, juos taip pat gali įvesti ir nacionalinis administratorius arba tikrintojas, gavęs rašytinį sąskaitos turėtojo prašymą.

Veiklos vykdytojo ar orlaivių naudotojo paskirtas tikrintojas iki kiekvienų metų kovo 31 d. Sąjungos registre patikrina ir tam skirtoje Sąjungos registro vietoje pažymėdamas patvirtina, kad sąskaitų turėtojo Sąjungos registre įvestas išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis yra teisingas.

Nepateikus patikrinto išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio veiklos vykdytojo sąskaita, vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 389/2013 28 straipsnio 2 dalies nuostatomis, gali būti užblokuota.

Iki kiekvienų metų balandžio 30 d. kiekvienas veiklos vykdytojo, eksploatuojančio stacionarius įrenginius, sąskaitos turėtojas privalo atsisakyti tokio kiekio apyvartinių taršos leidimų, kuris atitinka jo valdomo įrenginio praėjusių metų patikrintą išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį.

Iki kiekvienų metų balandžio 30 d. kiekvienas veiklos vykdytojo, eksploatuojančio orlaivius, sąskaitos turėtojas Sąjungos registre privalo atsisakyti tokio kiekio aviacijos apyvartinių taršos leidimų, kuris atitinka praėjusių metų patikrintą išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį.