Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo direktoriaus 2016 m. rugsėjo 30 d. įsakymą Nr. B-40 „Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo direktoriaus 2016 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. B-31 „Dėl Projektų registracijos sąrašo ir Rezervinio projektų sąrašo pagal Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2016 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę „Fizinių asmenų vieno ar dviejų butų gyvenamųjų namų atnaujinimas (modernizavimas), pasiekiant pastato energinio naudingumo C klasę ir sumažinant skaičiuojamosios šiluminės energijos suvartojimo sąnaudas ne mažiau nei 20 %“ patvirtinimo“ pakeitimo“ rasite čia.

   Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo direktoriaus 2015 m. rugsėjo 30 d. įsakymą Nr. B-46 „Dėl Projektų registracijos sąrašo pagal Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2015 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę „Fizinių asmenų vieno ar dviejų butų gyvenamųjų namų atnaujinimas (modernizavimas), pasiekiant pastato energetinio naudingumo C klasę ir sumažinant energijos suvartojimo sąnaudas ne mažiau nei 20 %“ patvirtinimo“ rasite čia.

     Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo direktoriaus 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymą Nr. B-58 „Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo direktoriaus 2014 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. B-33 „Dėl projektų registracijos sąrašo pagal Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2014 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę „Fizinių asmenų vieno ar dviejų butų gyvenamųjų namų atnaujinimas (modernizavimas), pasiekiant pastato energetinio naudingumo C klasę ir sumažinant energijos suvartojimo sąnaudas ne mažiau nei 20 %“ patvirtinimo“ pakeitimo“ rasite čia.

     Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo direktoriaus 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymą Nr. B-59 „Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo direktoriaus 2013 m. rugsėjo 5 d. įsakymo Nr. B-25 „Dėl projektų registracijos sąrašo pagal Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2013 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę „Fizinių asmenų vieno ar dviejų butų gyvenamųjų namų atnaujinimas (modernizavimas), pasiekiant pastato energetinio naudingumo C klasę ir sumažinant energijos suvartojimo sąnaudas ne mažiau nei 20 %“ patvirtinimo“ pakeitimo“ rasite čia.  

     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gruodžio 7 d. įsakymą Nr. D1-1055 „Dėl Finansavimo skyrimo fizinių ir privačių juridinių asmenų vieno ar dviejų butų gyvenamųjų namų, pastatytų pagal galiojusius iki 1993 m. statybos techninius normatyvus, atnaujinimui (modernizavimui), pasiekiant  pastato energetinio naudingumo C klasę ir sumažinant energijos suvartojimo sąnaudas ne mažiau nei 20 %“ rasite čia.