Informacija apie 2012 m. gautas paraiškas pagal Klimato kaitos specialiąją programą

  Informaciją apie gautas Paraiškas pagal Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2012 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę (II dalies 1.1.1. punktas): „Švietimo įstaigų pastatų atnaujinimas (modernizavimas), sumažinant energijos suvartojimo sąnaudas“ rasite čia.

Informaciją apie gautas Paraiškas rezerviniam sąrašui sudaryti pagal Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2012 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę (II dalies 1.1.1. punktas): „Švietimo įstaigų pastatų atnaujinimas (modernizavimas), sumažinant energijos suvartojimo sąnaudas“ rasite čia.

Informaciją apie gautas Paraiškas pagal Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2012 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę (I dalies 1.2.3.1. punktas): „Keleivinių keltuvų, kaip bendrosios miestų ir gyvenviečių visuomeninio transporto dalies, įdiegimas, siekiant sumažinti taršaus miesto transporto priemonių srautą“ rasite čia.

Informaciją apie gautas Paraiškas pagal Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2012 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę (I dalies 1.1.1. punktas): „Fizinių ir privačių juridinių asmenų vieno ar dviejų butų gyvenamųjų namų, pastatytų pagal galiojusius iki 1993 m. statybos techninius normatyvus, atnaujinimas (modernizavimas), pasiekiant pastato energetinio naudingumo C klasę ir sumažinant energijos suvartojimo sąnaudas ne mažiau nei 20 %“ rasite čia.

Informaciją apie gautas Paraiškas pagal Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2012 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę (I dalies 1.1.1. punktas): „Fizinių ir privačių juridinių asmenų vieno ar dviejų butų gyvenamųjų namų, pastatytų pagal galiojusius iki 1993 m. statybos techninius normatyvus, atnaujinimas (modernizavimas), pasiekiant pastato energetinio naudingumo C klasę ir sumažinant energijos suvartojimo sąnaudas ne mažiau nei 20 %“, kurios įtrauktos į rezervinį sąrašą, rasite čia.

Informaciją apie gautas Paraiškas pagal 2012 m. lapkričio 23 d. Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2012 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę, (1 dalies 1.1.1. punktas): „Fizinių ir privačių juridinių asmenų vieno ar dviejų butų gyvenamųjų namų, pastatytų pagal galiojusius iki 1993 m. statybos techninius normatyvus, atnaujinimas (modernizavimas), pasiekiant pastato energetinio naudingumo C klasę ir sumažinant energijos suvartojimo sąnaudas ne mažiau nei 20%“ rasite čia.

Informaciją apie gautas Paraiškas pagal Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2012 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę (I dalies 1.2.1. punktas): „Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, biokuro, geoterminės energijos ar kt.) panaudojimas individualiuose gyvenamosios paskirties pastatuose, pastatytuose pagal galiojusius iki 1993 m. statybos techninius reglamentus“ rasite čia.

Informaciją apie gautas Paraiškas pagal Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2012 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę (I dalies 1.2.4.1. punktas): „Biokuro ruošos iš miško kirtimo atliekų įrangos įsigijimas“ rasite čia.