Informacija apie 2014 m. gautas paraiškas pagal Klimato kaitos specialiąją programą

 

Informaciją apie gautas Projektų registracijos formas pagal Klimato kaitos  specialiosios programos lėšų naudojimo 2014 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę (1.1.2. punktas) „Fizinių asmenų vieno ar dviejų butų gyvenamųjų namų atnaujinimas (modernizavimas), pasiekiant pastato energetinio naudingumo C klasę ir sumažinant energijos suvartojimo sąnaudas ne mažiau nei 20%“ rasite čia.

Informaciją apie gautas Projektų registracijos formas pagal Klimato kaitos  specialiosios programos lėšų naudojimo 2014 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę (1.2.2. punktas) „Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, biokuro, geoterminės energijos ar kt.) panaudojimas individualiuose gyvenamosios paskirties pastatuose „ rasite čia.

Informaciją apie gautas paraiškas pagal Klimato kaitos  specialiosios programos lėšų naudojimo 2014 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę (1.2.3. punktas) „Biokuro ruošos iš miško kirtimo atliekų modernizavimas, kompensuojant įrangos įsigijimą biokuro gamybai „ rasite čia

Informaciją apie gautas paraiškas rezerviniam sąrašui sudaryti pagal Klimato kaitos  specialiosios programos lėšų naudojimo 2014 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę (1.2.3. punktas) „Biokuro ruošos iš miško kirtimo atliekų modernizavimas, kompensuojant įrangos įsigijimą biokuro gamybai „ rasite čia.

Informaciją apie gautas paraiškas pagal Klimato kaitos  specialiosios programos lėšų naudojimo 2014 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę (1.1.1.1. punktas) „Visuomeninės ir gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatų, atnaujinimas (modernizavimas), sumažinant energijos suvartojimo sąnaudas ne mažiau nei 40 %“ rasite čia.

Informaciją apie gautas paraiškas rezerviniam sąrašui sudaryti pagal Klimato kaitos  specialiosios programos lėšų naudojimo 2014 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę (1.1.1.1. punktas) „Visuomeninės ir gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatų, atnaujinimas (modernizavimas), sumažinant energijos suvartojimo sąnaudas ne mažiau nei 40 %“ rasite čia.

Informaciją apie gautas paraiškas pagal Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2014 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę (1.2.1.1. punktas) „Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, geoterminės  energijos ar kt., išskyrus biokuro) panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose“ rasite čia

Informaciją apie gautas paraiškas rezerviniam sąrašui sudaryti pagal Klimato kaitos  specialiosios programos lėšų naudojimo 2014 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę (1.2.1.1. punktas) „Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, geoterminės  energijos ar kt., išskyrus biokuro) panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose“ rasite čia.

Informaciją apie gautas paraiškas pagal Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2014 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę (1.2.1.2. punktas) „Biokuro katilų įrengimas, pakeičiant nusidėvėjusius biokuro katilus naujais“ rasite čia.