Informaciją apie gautas paraiškas pagal Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2015 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę (1.2.1.1. punktas) “Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės  energijos ar kt., išskyrus biokuro) panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose” rasite čia.

Informaciją apie gautas paraiškas rezerviniam sąrašui sudaryti pagal Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2015 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę (1.2.1.1. punktas) “Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės  energijos ar kt., išskyrus biokuro) panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose” rasite čia.

Informaciją apie gautas Projektų registracijos formas pagal Klimato kaitos  specialiosios programos lėšų naudojimo 2015 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę (1.1.2. punktas) „Fizinių asmenų vieno ar dviejų butų gyvenamųjų namų atnaujinimas (modernizavimas), pasiekiant pastato energetinio naudingumo C klasę ir sumažinant energijos suvartojimo sąnaudas ne mažiau nei 20%“ rasite čia

Informaciją apie gautas Projektų registracijos formas pagal Klimato kaitos  specialiosios programos lėšų naudojimo 2015 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę (1.2.2. punktas) „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, biokuro, geoterminės energijos ar kt.) panaudojimas individualiuose gyvenamosios paskirties pastatuose „ rasite čia