Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymas Nr. D1-275 „Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (spauskite čia.)

Darbo su Klimato kaitos programos projektais tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo direktoriaus 2011 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. B-38 (Lietuvos aplinkos apsaugos  investicijų fondo direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. B – 68 redakcija) (čia).

Darbo su Klimato kaitos programos projektais tvarkos aprašo priedai:

Priedas Nr. 2,  priedas Nr. 3,  priedas Nr. 4,  priedas Nr. 5,  priedas Nr. 6,  priedas Nr. 7,  priedas Nr. 8,  priedas Nr. 9,  priedas Nr. 10,  priedas Nr. 11,  priedas Nr. 12 , priedas Nr. 14 , priedas Nr. 15,  priedas Nr. 16 , priedas Nr. 17,  priedas Nr. 18,  priedas Nr. 19,  priedas Nr. 20,  priedas Nr. 21,  priedas Nr. 22