Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. birželio 26 d. įsakymą Nr. D1-463 „Dėl Mažos apimties projektų, finansuojamų iš Klimato kaitos specialiosios programos lėšų, maksimalių tinkamų išlaidų dydžių patvirtinimo“ (nauja redakcija nuo 2017-06-29) rasite čia.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. balandžio 6 d. įsakymą Nr. D1-241 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. D1-463 „Dėl Mažos apimties projektų, finansuojamų iš klimato kaitos specialiosios programos lėšų, maksimalių tinkamų išlaidų dydžių patvirtinimo“ pakeitimo“ rasite čia

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 22 d. įsakymą Nr. D1-1056 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. D1-463 „Dėl Mažos apimties projektų, finansuojamų iš Klimato kaitos specialiosios programos lėšų, maksimalių tinkamų išlaidų dydžių patvirtinimo“ pakeitimo“ rasite čia.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. birželio 26 d. įsakymą Nr. D1-463 „Dėl Mažos apimties projektų, finansuojamų iš Klimato kaitos specialiosios programos lėšų, maksimalių tinkamų išlaidų dydžių patvirtinimo“ rasite čia.