Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. D1-484 „Dėl mokėjimo prašymų formų kompensacinėms išmokoms ir subsidijoms gauti patvirtinimo“ patvirtintą mokėjimo prašymo pavyzdinę formą juridiniams bei fiziniams asmenims rasite čia.