Klimato kaitos specialiosios programos paraiškos formą, kai pareiškėjas yra juridinis asmuo, rasite  čia.