Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. birželio 28 d. įsakymą Nr. D1-560 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. D1-493 „Dėl Tinkamų projektų išlaidų kategorijų pagal Klimato kaitos specialiosios programos finansavimo kryptis patvirtinimo“ pakeitimo“ rasite čia.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. balandžio 28 d. įsakymą Nr. D1-284 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. D1-493 „Dėl Tinkamų projektų išlaidų kategorijų pagal Klimato kaitos specialiosios programos finansavimo kryptis patvirtinimo“ pakeitimo“ (nuo 2017-06-29) rasite čia.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. balandžio 28 d. įsakymą Nr. D1-284 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. D1-493 „Dėl Tinkamų projektų išlaidų kategorijų pagal Klimato kaitos specialiosios programos finansavimo kryptis patvirtinimo“ pakeitimo“ rasite čia.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. balandžio 28 d. įsakymą Nr. D1-379 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. D1-493 „Dėl Tinkamų projektų išlaidų kategorijų pagal Klimato kaitos specialiosios programos finansavimo kryptis patvirtinimo“ pakeitimo“ rasite čia.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 3 d. įsakymą Nr. D1-493 „Dėl Tinkamų projektų išlaidų kategorijų pagal Klimato kaitos specialiosios programos finansavimo kryptis patvirtinimo“ rasite čia.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. birželio 13 d. įsakymą Nr. D1-500 „Dėl Tinkamų projektų išlaidų kategorijų pagal Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2012 m. sąmatą detalizuojančio plano finansavimo kryptis patvirtinimo“ rasite čia.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. liepos 19 d. įsakymą Nr. D1-579 „Dėl Tinkamų projektų išlaidų kategorijų pagal Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2011 m. sąmatos finansavimo kryptis patvirtinimo“ rasite čia.