2017 m. lapkričio 14 d. Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas organizavo konferenciją „Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo 20 metų veikla mažinant aplinkos taršą Lietuvoje“.

Konferencijos metu Aplinkos ministras Kęstutis Navickas įteikė 6 „Krištolinio kamino“ apdovanojimus:

  1. Pagal nominaciją „Daugiausia projektų įgyvendinęs Projekto vykdytojas“ – AB „Grigeo“.
  2. Pagal nominaciją „Didžiausias taršos aplinkai sumažinimas“ (pagal Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos atliekų tvarkymo sritį) – UAB „Šilutės Rambynas“ (projektas „Išrūgų koncentravimo įrenginio įrengimas RO+ROP ABF „Šilutės Rambynas“).
  3. Pagal nominaciją „Didžiausias energijos vartojimo sąnaudų sumažinimas viešajame sektoriuje“ VšĮ Vilkaviškio ligoninė (projektas „VšĮ Vilkaviškio ligoninės energetinio ūkio modernizavimas panaudojant saulės ir geoterminę energijas“).
  4. Pagal nominaciją „Reikšmingiausia iniciatyva pakuočių atliekų tvarkymo srityje“ Klaipėdos rajono savivaldybės administracija.
  5. Pagal nominaciją „Pažangiausias įdiegtas projektas, moderniausios technologijos“ – UAB „Aurika“ (projektas „Katalitinio sudeginimo įrenginio oro valymui nuo lakiųjų organinių junginių uždaroje akcinėje bendrovėje „Aurika“ įrengimas“).
  6. Pagal nominaciją „Už ateities technologijos“ – Kauno technologijos universitetas (projektas „Atsinaujinančių energijos šaltinių diegimas Kauno technologijos universiteto IX rūmuose“).