Balandžio 3 d. baigtas Lietuvos apsaugos investicijų fondo (LAAIF) funkcijų perdavimas Aplinkos projektų valdymo agentūrai (APVA). Siekiant efektyvumo aplinkosauginių projektų įgyvendinimo priežiūros srityje, buvo prijungtas LAAIF, taip užtikrinant materialinių ir finansinių išteklių racionalų naudojimą.

Vietoje LAAIF buvusių 28 pareigybių įsteigta 24 naujos pareigybės. APVA perims bendrąsias LAAIF funkcijas (personalo, dokumentų, turto ir ūkio valdymo, IT, viešieji pirkimai vidaus poreikiams, komunikacija), o pareigybių perkėlimas leis sustiprinti klimato kaitos specialiosios programos projektų ir Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų registro (ŠESD) administravimo funkcijas.

Pertvarkius įstaigas bus lengviau nustatyti aiškią veiklos strategiją aplinkosaugos projektų įgyvendinimo srityje. „Visose organizacijose pokyčių metu nėra lengva. Tačiau reorganizacija leis išgryninti projektų priežiūros veiklas ir dar efektyviau įgyvendinti mūsų misiją: užtikrinti aplinkosaugos investicijų pagrįstumą, efektyvumą ir racionalumą. Tikiu, kad ir patys darbuotojai matys daugiau prasmės savo kasdieniniame darbe“, – sako APVA direktorius I. Šalavėjus.

Reorganizacija vykdoma siekiant efektyvinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai pavaldžių institucijų, prižiūrinčių aplinkosaugos projektų įgyvendinimą, veiklą, optimizuoti administravimo, finansų, personalo, materialinių išteklių valdymo ir kitas bendrąsias funkcijas, mažinti biudžetinių įstaigų skaičių ir valdymo išlaidas.