Finansavimo ir priežiūros sutarties tipinę formą, patvirtintą Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo direktoriaus 2013 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. B-12 „Dėl VšĮ Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo direktoriaus 2010 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. B-8 „Dėl darbo su aplinkos apsaugos investiciniais projektais tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, rasite čia