Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, www.am.lt

Aplinkos apsaugos agentūra, www.gamta.lt
Aplinkos projektų valdymo agentūra, www.apva.lt
Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra, www.bkagentura.lt
Augalų genų bankas, www.agb.lt
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos Ministerijos, www.vtpsi.lt
Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos, www.lgt.lt
Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos, www.meteo.lt
Valstybinė miškų tarnyba, www.amvmt.lt
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, www.vstt.lt
Generalinė miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos, www.gmu.lt
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos apsaugos departamentai:

LR Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentas, www.ard.am.lt
LR Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas, www.krd.am.lt
LR Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas, www.klrd.am.lt
LR Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamentas, www.mrd.am.lt
LR Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamentas, www.prd.am.lt
LR Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas, www.srd.am.lt
LR Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas, www.urd.am.lt
LR Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas, www.vrd.am.lt
ES finansuojamas programas administruojančios institucijos:

Centrinė projektų valdymo agentūra, www.cpva.lt
Lietuvos verslo paramos agentūra, www.lvpa.lt
Paramos fondas Europos socialinio fondo agentūra, www.esfa.lt
Transporto investicijų direkcija, www.tid.lt
Nacionalinė mokėjimo agentūra, www.nma.lt
UAB „Investicijų ir verslo garantijos“  INVEGA, www.invega.lt
Skelbimai dėl studentų praktikos valstybės institucijose ir įstaigose  – http://www.vtd.lt/index.php?1645781481
Elektroniniai valdžios vartai, www.epaslaugos.lt