Mokėjimo prašymo pavyzdinė forma

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. D1-484 „Dėl mokėjimo prašymų formų kompensacinėms išmokoms ir subsidijoms gauti patvirtinimo“ patvirtintą mokėjimo prašymo pavyzdinę formą juridiniams bei fiziniams asmenims rasite čia.

 

Paraiškos forma

Klimato kaitos specialiosios programos paraiškos formą, kai pareiškėjas yra juridinis asmuo, rasite  čia.