Informuojame, jog įgyvendinant Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. D1-231 „Dėl Šiltnamio dujų apyvartinių taršos leidimų skyrimo ir prekybos jais tvarkos aprašo patvirtinimo, pakeitimo 2.1 ir 37 punktus, Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje dalyvaujantiems 85 veiklos vykdytojams ir vienam orlaivio naudotojui buvo paskirstyti apyvartiniai taršos leidimai (toliau – ATL) už 2016 m.

Bendras paskirstytų ATL kiekis – 5 727 047.

Bendras paskirstytų ATL kiekis iš Bendrijos rezervo naujiems stacionariems įrenginiams – 38 281.