Dėmesio! Pratęstas paraiškų paramai gauti pagal Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programą priėmimo terminas

Atsižvelgiant į galimų pareiškėjų prašymus, paraiškų pateikimo paramai gauti pagal Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšų naudojimo finansavimo kryptis terminas pratęsiamas iki 2017 m. spalio 6 d. 12:00 val.

Kvietimą teikti investicinių projektų paraiškas LAAIF programos paramai gauti termino pratęsimo galima rasti čia.