PROJEKTO ĮGYVENDINIMO EIGA

Kvietimai teikti projektų registracijos formas skelbiami kiekvienų metų pirmoje pusėje, kai yra patvirtinti visi reikalingi teisės aktai. Kvietimuose būna nurodyta visa Projektų registracijos formų priėmimo, registracijos ir vertinimo tvarka.

Kvietimo galiojimo metu pateikus Projekto registracijos formą ir gavus pranešimą apie galimą maksimalią paramos sumą, po projekto įgyvendinimo, pareiškėjas iki nustatytos datos turi pateikti tinkamai užpildytą mokėjimo prašymą, pareiškėjo deklaraciją, visų išlaidas pagrindžiančių bei apmokėjimą įrodančių dokumentų kopijas, patvirtintas pareiškėjo, sąskaitų išrašus, patvirtintus banko darbuotojo, ir kitus skelbtame kvietime nurodytus dokumentus. Pareiškėjai, kurie atnaujina (modernizuoja) gyvenamąjį namą, papildomai pateikia pastato energetinio naudingumo sertifikatą ir pažymą, kurioje nurodoma, kad modernizuotas pastatas pasiekė energetinio naudingumo C klasę ir energijos suvartojimo sąnaudos sumažėjo ne mažiau kaip 20%.