Viešai skelbiama BĮ informacija
Remiantis Komisijos Reglamento (EB) Nr. 2216/2004 XVI priedo 6 straipsniu, informacija apie Bendrai Įgyvendinamą projektą, kuriam buvo išduoti Taršos Mažinimo Vienetai (TMV), skelbiama viešai prieinamoje zonoje.

Projekto pavadinimas TMV galiojimo laikas Ataskaitos NNV už taršos sumažėjimą iki 2008 m. TMV kiekis už 2008 m. TMV kiekis už 2009 m. TMV kiekis už 2010 m.
Benaičių vėjo jėgainių parkas 2008-2012  (spausti čia) 22174 27250 21381 18178
Rūdaičių vėjo jėgainių parkas 2008-2012 (spausti čia) 44934 35945 34121
Lapių sąvartyno biodujų panaudojimas kombinuotai elektros ir šilumos gamybai 2008-2012 (spausti čia) 34384 19323
AB Achema N2O mažinimas GP agregate 2008-2012 (spausti čia)     701550 927598
AB Achema N2O mažinimas UKL-7 įrenginiuose 2008-2012 (spausti čia)     813567 585512
Sudėnų ir Lendimų vėjo jėgainių parkas 2008-2012 (spausti čia)     18562 16779
Kreivėnų vėjo jėgainių parkas 2008-2013     13629 28364
    Iš viso: 22174 72184 1639018 1629875