2018-04-04 Informuojame, jog veiklos vykdytojui – AB „Vilniaus šilumos tinklai“ – buvo paskirstyti 351939 nemokami apyvartiniai taršos leidimai, skirti 2017 ir 2018 metams.

2018-0228 Šiandien Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas, įgyvendindamas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. D1-231 „Dėl Šiltnamio dujų apyvartinių taršos leidimų skyrimo ir prekybos jais tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2.1 papunktį, pervedė 79 stacionariems įrenginiams ir vienam orlaivių naudotojui, kuriems yra taikoma Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema, nemokamus apyvartinius taršos leidimus (toliau – ATL), skirtus 2018 metams.

Bendras iš viso paskirstytų ATL kiekis – 5218821.

Iš jų 332969 ATL pervesti iš Bendrijos rezervo šiems naujiems stacionariems įrenginiams:

Įrenginio ID Įrenginio pavadinimas Įrenginio valdytojas
1 Katilinė, cemento klinkerio gamybos krosnys AB „Akmenės cementas“
12 Stiklo lydymo krosnis UAB „Kauno stiklas“
16 Katilinė AB  „Grigeo Grigiškės“*
18 Katilinė, amoniako paleidimo katilinės Nr.1 ir Nr.2 AB „Achema“
206978 Suskystintų gamtinių dujų importo terminalo laivas UAB „Hoegh LNG Klaipėda“*
206274 Biokuro katilinė UAB „Lignoterma“
205529 Katilinės ir džiovyklos AB „Amilina“
209078 Jėgainė UAB „Fortum Klaipėda“

 

*papildomai šiam veiklos vykdytojui ATL buvo pervesti už 2016 m. ir 2017 m.

 

2018-02-15 Aktuali informacija įmonėms: kam ir kodėl reikia turėti LEI kodą?

Bankų klientai (juridiniai asmenys) nuo 2017 m. lapkričio 1 d., sudarydami ne biržos išvestinių finansinių priemonių (IFP) sandorius, privalo turėti galiojantį LEI (angl. Legal Entity Identifier) kodą. Jo neturint nebus galimybės pateikti IFP sandorių informacijos centralizuotoms duomenų saugykloms, kad būtų matomas realus sudaromų šių sudėtingų finansinių sandorių kiekis ir įvertinama jų rizika. Tokiu būdu siekiama padidinti finansų rinkų stabilumą, mokantis iš 2007 m. krizės klaidų. Tai nustatyta EMIR (European Market Infrastructure Regulation) reglamente.

Taip pat LEI kodo būtinybė EEE rinkose sudaromiems sandoriams įsigalioja kartu su MiFID II (Europos Parlamento ir Europos Tarybos direktyva dėl finansinių priemonių rinkų) ir MiFIR (Europos Parlamento ir Europos Tarybos reglamentu (ES) Nr. 600/2014). Nuo 2018 m. sausio 3 d. klientai (juridiniai asmenys), nepateikę bankui informacijos apie turimą LEI kodą, negalės nei pirkti, nei parduoti ar kitaip keisti nuosavybės teisių į turimas finansines priemones: akcijas, obligacijas ir kitas, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose ir kitose prekybos vietose.

Atitinkamas paslaugas teikiantys finansų tarpininkai (bankai), prieš sudarydami sandorį, tikrins, ar juridinis asmuo turi galiojantį LEI kodą.

Kas yra LEI?

Juridinio asmens identifikatorius (LEI) – tai 20 simbolių (raidžių ir skaičių) kodas, kuriuo žymima svarbiausia identifikuojamoji informacija, leidžianti tiksliai atpažinti pasaulio finansų rinkose dalyvaujančias įmones. LEI kodo reikalavimus nustato priežiūros institucijos pasaulio mastu.

Siekiant užtikrinti tinkamą sandorio šalių identifikavimą, šis kodas naudojamas pateikiant duomenis centralizuotoms sandorių duomenų saugykloms (pagal EMIR) ir pranešant apie sandorius  finansų priežiūros institucijoms (pagal MiFID II ir MiFIR). Nesvarbu su keliomis skirtingomis sandorių šalimis juridinis asmuo sudarys sandorius – centralizuotoje sistemoje priežiūros institucijos gali tinkamai įvertinti kiekvieno juridinio asmens prisiimtą bendrą riziką išvestinėmis finansinėmis priemonėmis.

Dabartinė situacija Lietuvoje

Pagal šiuo metu galiojančius EMIR reikalavimus, Lietuvoje veikiantys bankai ne biržos išvestinių finansinių priemonių sandorius sudaro tik su klientais (juridiniais asmenimis), kurie turi galiojančius LEI kodus (arba jeigu juridinis asmuo neturi LEI kodo, tik su klientais, turinčiais kitą identifikuojantį kodą pagal 9362 ISO standartą), ir gali padėti klientams jį gauti.

Svarbu atkreipti dėmesį, kad atsakomybė už tinkamo statuso LEI kodo turėjimą tenka klientui (juridiniam asmeniui). Finansų tarpininkai (bankai) negali ir neturi pareigos užtikrinti, kad klientų LEI kodai atitiktų atitinkamuose ES reikalavimuose numatytas būsenas, t. y. dėl laiku nepratęsto LEI numerio atsakomybė tenka klientams.

Kur gauti kodą?

LEI kodus išduoda Pasaulinio juridinio asmens identifikatoriaus fondo (angl. Global Legal Entity Identifier Foundation, GLEIF) akredituoti subjektai. Jų sąrašą nesunku rasti GLEIF interneto puslapyje. Visa informacija ir reikalingi dokumentai sutvarkomi internetu. Šis kodas turi vienkartinį pradinį mokestį ir metinį palaikymo mokestį.

LEI kodą išduodančių organizacijų Lietuvoje šiuo metu nėra.

Daugiau informacijos:

Informacija apie juridinio asmens identifikatorių.

Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (angl. European Securities and Markets Authority, ESMA).

Šaltinis Lietuvos bankų asociacija: http://www.lba.lt/lt/asociacijos-naujienos/2017/aktuali-informacija-imonems-kam-ir-kodel-reikia-tureti-lei-koda-

2018-01-31 Informuojame, kad AB „Vilniaus šilumos tinklai“ valdomiems stacionariems įrenginiams – Naujosios Vilnios rajoninei katilinei Nr. 2 (RK-2),  Ateities rajoninei katilinei Nr. 8 (RK-8), Rajoninei katilinei Nr. 7 (RK-7) – buvo pervesti 2017 metams skirti nemokami apyvartiniai taršos leidimai.

2017-05-30  Informuojame, kad š. m. balandžio 27 d. Europos Komisijai priėmus sprendimą dėl nemokamų apyvartinių taršos leidimų suteikimo Lietuvos elektros energijos gamybos įrenginiams 2016 metams, Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas iš viso pervedė 237230 nemokamų apyvartinių taršos leidimų šiems įrenginiams:

Elektros energijos gamybos sektoriaus įrenginiai

Įrenginio ID Įrenginio pavadinimas Įrenginio valdytojas
44 Termofikacinė elektrinė Nr. 2 (E-2) UAB „Vilniaus energija“
50 Šiaulių pietinė katilinė UAB „Šiaulių energija“
57 Utenos rajoninė katilinė UAB „Utenos šilumos tinklai“
85 Marijampolės rajoninė katilinė UAB „Litesko“
86 Alytaus rajoninė katilinė UAB „Litesko“
87 Lietuvos elektrinė AB „Lietuvos energijos gamyba“

Informacija apie priimtą sprendimą pateikta Europos Komisijos Klimato kaitos generalinio direktorato tinklalapyje adresu:

https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/ets/allowances/electricity/docs/process_overview_10c_2016_en.pdf

2017-04-28  Informuojame, jog veiklos vykdytojui – UAB „Palangos šilumos tinklai“ – buvo paskirstyti 8857 nemokami apyvartiniai taršos leidimai, skirti 2017 metams.

2017-04-07 Informuojame, jog orlaivių naudotojui – UAB „Small Planet Airlines“ – buvo paskirstyti 12753 nemokami aviacijos apyvartiniai taršos leidimai, skirti 2017 metams.

2017-02-28 Informuojame, jog įgyvendinant Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. D1-231 „Dėl Šiltnamio dujų apyvartinių taršos leidimų skyrimo ir prekybos jais tvarkos aprašo patvirtinimo, pakeitimo 2.1 papunktį, 78 įrenginiams, dalyvaujantiems Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje, buvo paskirstyti nemokami apyvartiniai taršos leidimai (toliau – ATL), skirti 2017 metams.

Bendras iš viso paskirstytų ATL kiekis – 5294968.

Iš jų 207328 ATL pervesti iš Bendrijos rezervo naujiems stacionariems įrenginiams.

2016-11-04 Sąjungos ŠESD registro naudotojų dėmesiui, nuo š.m. lapkričio 3 d. iš esmės pasikeitė prisijungimo/ užsiregistravimo Sąjungos ŠESD registre tvarka. Anksčiau naudota Europos Komisijos tapatybės atpažinimo svetainė (ECAS) pakeista naująja „EU Login“ svetaine, pasižyminčia tuo, jog:

  • „ECAS“ pavadinimas pakeistas į „EU Login“;
  • naujas svetainės dizainas ir patogus funkcionalumas;
  • prisijungti galima TIK elektroniniu pašto adresu;
  • panaikintas puslapis „Kokia jūsų organizacija?“;
  • Sąjungos ŠESD registro vartotojams išlieka įprasta prisijungimo tvarka (mobilusis telefonas + sms žinutė).

Visą pagalbinę informaciją su naudojimosi instrukcijomis rasite šiuo adresu: http://www.laaif.lt/lt/pagalba-sajungos-registro-naudotojams/  

2016-04-26 Informuojame, jog po Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos pateiktos ataskaitos Europos Komisijai apie 2015 m. atliktas investicijas į elektros energijos gamybos infrastruktūros tobulinimą ir švarias technologijas įvertinimo ir priimto sprendimo, išduoti nemokami pereinamojo laikotarpio apyvartiniai taršos leidimai (toliau – ATL) šiems Lietuvos elektros energijos gamintojams: AB „Lietuvos energijos gamyba“, UAB „Litesko“, AB „Šiaulių energija“, UAB „Utenos šilumos tinklai“, ir UAB „Vilniaus energija“.
Bendras paskirstytų ATL kiekis – 269475.

2016-04-21 Informuojame, kad Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas, vykdydamas Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų registro nacionalinio administratoriaus funkcijas, iš naujiems stacionariems įrenginiams skirto Bendrijos rezervo paskirstė UAB „Kauno stiklas“ 1 854 nemokamus apyvartinius taršos leidimus (toliau – ATL) už 2014 m., UAB „Akmenės cementas“ – 52 461 ATL ir 137 249 ATL atitinkamai už 2015 m. ir 2016 m.

2016-02-23 Siekdama gauti nemokamų apyvartinių taršos leidimų (toliau – ATL) 2016 m. sausio 13 d. UAB „Hoegh LNG Klaipėda“ pateikė LR aplinkos ministerijai paraišką nemokamiems apyvartiniams taršos leidimams gauti iš Bendrijos naujųjų įrenginių rezervo. Atsižvelgdamas į Europos Komisijos sprendimą dėl nemokamų ATL suteikimo minėtajam veiklos vykdytojui, Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas paskirstė ATL už 2014, 2015 ir 2016 m. Preliminarus UAB „Hoegh LNG Klaipėda“ apskaičiuotas nemokamų ATL skaičius 2013 – 2020 m. yra:

2013 – 2020 m. skiriamas ATL kiekis
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
0 6032 47571 41638 35891 30330 24949 19761

2016-02-15 Informuojame, jog įgyvendinant Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. D1-231 „Dėl Šiltnamio dujų apyvartinių taršos leidimų skyrimo ir prekybos jais tvarkos aprašo patvirtinimo, pakeitimo 2.1 ir 37 punktus, Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje dalyvaujantiems 86 įrenginiams ir vienam orlaivio naudotojui buvo paskirstyti apyvartiniai taršos leidimai (toliau – ATL) už 2016 m.

Bendras paskirstytų ATL kiekis – 5822288.

Iš jų 133522 ATL pervesti iš Bendrijos rezervo naujiems stacionariems įrenginiams.

2015-09-04 Siekiant užtikrinti Sąjungos ŠESD registre atliekamų sandorių bei turimų duomenų saugumą ir ateityje išvengti galimų internetinių įsilaužimų ar informacijos nutekinimo, planuojama, jog š.m. spalio 15 d. bus atnaujinta Sąjungos ŠESD registro informacinė sistema. Tarp atnaujinimų bus perėjimas prie saugos protokolo TLS 1.2 versijos. Tai reiškia, jog vartotojai, kurių naršyklės palaiko tik senesnes versijas (TLS 1.0, TLS 1.1), po minėtosios datos daugiau nebegalės prisijungti prie Sąjungos ŠESD registro.

Šios naršyklių versijos turi pagal nutylėjimą nustatytą TLS 1.2 palaikymą: Chrome, nuo 33 versijos; Firefox, nuo 34 versijos; Internet Explorer, nuo 11 versijos; Safari, nuo 7 versijos.

 TLS 1.2 gali palaikyti ir senesnės aukščiau išvardintų naršyklių versijos, taip pat ir kitos interneto naršyklės, tačiau būtina peržiūrėti konkrečius nustatymus Jūsų darbo vietose.

 Įsitikinti, jog naudojama naršyklės versija palaiko TLS 1.2, galite paspaudę https://tlstest.tech.ec.europa.eu/ Jeigu atsidariusiame tinklalapyje matote pranešimą TLS 1.2 Supported“ – Jūsų naršyklė sukonfigūruota tinkamai. Jeigu matote „TLS 1.2 Not Supported“ pranešimą – Jūsų naudojama naršyklė nepalaiko reikiamos TLS 1.2 versijos. Tokiu atveju iki š.m. spalio 15 d. privalo būti atlikti reikiami atnaujinimai ir konfigūravimas savarankiškai kreipiantis į Jūsų informacinių technologijų personalą.

Daugiau informacijos apie planuojamus pakeitimus rasite:

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/registry/faq_en.htm

2015-07-14 Atsižvelgiant į Lietuvos įmonės – UAB „Kauno stiklas“ eksploatuojamų gamybos įrenginių pajėgumus, iš Bendrijos rezervo buvo išduoti papildomi nemokami šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartiniai taršos leidimai už 2015 m.

2015-04-27 Informuojame, jog šiandien, balandžio 27 d., Lietuvos elektros energijos gamintojams, pateikusiems ataskaitas apie 2014 m. atliktas investicijas, buvo išduoti nemokami pereinamojo laikotarpio apyvartiniai taršos leidimai (toliau – ATL) už 2014 metus. Nemokami ATL buvo skirti AB „Lietuvos elektrinė“, UAB „Litesko“, AB „Šiaulių energija“, UAB „Utenos šilumos tinklai“ ir UAB „Vilniaus energija“.
Bendras paskirstytų nemokamų ATL skaičius – 297 113 ATL.

2015-02-25 Informuojame, kad Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas, vykdydamas Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų registro nacionalinio administratoriaus funkcijas, atlikto apyvartinių taršos leidimų paskirstymą už 2015 metus Europos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje dalyvaujantiems veiklos vykdytojams.
Bendras paskirstytų ATL skaičius – 5 980 088 ATL.

2015-02-04 Informuojame, jog orlaivių naudotojui UAB „Small Planet Airlines“ buvo suteiktas nemokamai skirtų aviacijos apyvartinių taršos leidimų (toliau – ATL), susijusių su veikla vykdoma laikotarpiu nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2016 m. gruodžio 31 d., skaičius už 2013, 2014 ir 2015 metus.

2015-01-08 Informuojame, jog vykdant Komisijos reglamento (ES) Nr. 389/2013, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87 EB ir Europos Parlamento ir Tarybos sprendimus Nr. 280/2004/EB ir Nr. 406/2009/EB įsteigiamas Sąjungos registras ir panaikinami Komisijos reglamentai (ES) Nr. 920/2010 ir Nr. 1193/2011 (OL 2013 L 122, p. 1) 53 straipsnio 1 dalyje nurodytą veiksmą, susijusį su nemokamų paprastųjų apyvartinių (toliau – ATL) taršos leidimų suteikimu, UAB „Lignotermai“ buvo suteiktas atitinkamas ATL kiekis už 2013 ir 2014 metus iš Bendrijos rezervo 2013-2020 m., skirto eksploatuojamiems naujiems įrenginiams.