2017-05-30  Informuojame, kad š. m. balandžio 27 d. Europos Komisijai priėmus sprendimą dėl nemokamų apyvartinių taršos leidimų suteikimo Lietuvos elektros energijos gamybos įrenginiams 2016 metams, Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas iš viso pervedė 237230 nemokamų apyvartinių taršos leidimų šiems įrenginiams:

Elektros energijos gamybos sektoriaus įrenginiai

Įrenginio ID Įrenginio pavadinimas Įrenginio valdytojas
44 Termofikacinė elektrinė Nr. 2 (E-2) UAB „Vilniaus energija“
50 Šiaulių pietinė katilinė UAB „Šiaulių energija“
57 Utenos rajoninė katilinė UAB „Utenos šilumos tinklai“
85 Marijampolės rajoninė katilinė UAB „Litesko“
86 Alytaus rajoninė katilinė UAB „Litesko“
87 Lietuvos elektrinė AB „Lietuvos energijos gamyba“

Informacija apie priimtą sprendimą pateikta Europos Komisijos Klimato kaitos generalinio direktorato tinklalapyje adresu:

https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/ets/allowances/electricity/docs/process_overview_10c_2016_en.pdf

2017-04-28  Informuojame, jog veiklos vykdytojui – UAB „Palangos šilumos tinklai“ – buvo paskirstyti 8857 nemokami apyvartiniai taršos leidimai, skirti 2017 metams.

2017-04-07 Informuojame, jog orlaivių naudotojui – UAB „Small Planet Airlines“ – buvo paskirstyti 12753 nemokami aviacijos apyvartiniai taršos leidimai, skirti 2017 metams.

2017-02-28 Informuojame, jog įgyvendinant Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. D1-231 „Dėl Šiltnamio dujų apyvartinių taršos leidimų skyrimo ir prekybos jais tvarkos aprašo patvirtinimo, pakeitimo 2.1 papunktį, 77 įrenginiams, dalyvaujantiems Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje, buvo paskirstyti nemokami apyvartiniai taršos leidimai (toliau – ATL), skirti 2017 metams. Bendras iš viso paskirstytų ATL kiekis – 5 286 111. Iš jų 207 328 ATL pervesti iš Bendrijos rezervo naujiems stacionariems įrenginiams.

2016-11-04 Sąjungos ŠESD registro naudotojų dėmesiui, nuo š.m. lapkričio 3 d. iš esmės pasikeitė prisijungimo/ užsiregistravimo Sąjungos ŠESD registre tvarka. Anksčiau naudota Europos Komisijos tapatybės atpažinimo svetainė (ECAS) pakeista naująja „EU Login“ svetaine, pasižyminčia tuo, jog:

  • „ECAS“ pavadinimas pakeistas į „EU Login“;
  • naujas svetainės dizainas ir patogus funkcionalumas;
  • prisijungti galima TIK elektroniniu pašto adresu;
  • panaikintas puslapis „Kokia jūsų organizacija?“;
  • Sąjungos ŠESD registro vartotojams išlieka įprasta prisijungimo tvarka (mobilusis telefonas + sms žinutė).

Visą pagalbinę informaciją su naudojimosi instrukcijomis rasite šiuo adresu: http://www.laaif.lt/lt/pagalba-sajungos-registro-naudotojams/  

2016-04-26 Informuojame, jog po Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos pateiktos ataskaitos Europos Komisijai apie 2015 m. atliktas investicijas į elektros energijos gamybos infrastruktūros tobulinimą ir švarias technologijas įvertinimo ir priimto sprendimo, išduoti nemokami pereinamojo laikotarpio apyvartiniai taršos leidimai (toliau – ATL) šiems Lietuvos elektros energijos gamintojams: AB „Lietuvos energijos gamyba“, UAB „Litesko“, AB „Šiaulių energija“, UAB „Utenos šilumos tinklai“, ir UAB „Vilniaus energija“.
Bendras paskirstytų ATL kiekis – 269475.

2016-04-21 Informuojame, kad Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas, vykdydamas Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų registro nacionalinio administratoriaus funkcijas, iš naujiems stacionariems įrenginiams skirto Bendrijos rezervo paskirstė UAB „Kauno stiklas“ 1 854 nemokamus apyvartinius taršos leidimus (toliau – ATL) už 2014 m., UAB „Akmenės cementas“ – 52 461 ATL ir 137 249 ATL atitinkamai už 2015 m. ir 2016 m.

2016-02-23 Siekdama gauti nemokamų apyvartinių taršos leidimų (toliau – ATL) 2016 m. sausio 13 d. UAB „Hoegh LNG Klaipėda“ pateikė LR aplinkos ministerijai paraišką nemokamiems apyvartiniams taršos leidimams gauti iš Bendrijos naujųjų įrenginių rezervo. Atsižvelgdamas į Europos Komisijos sprendimą dėl nemokamų ATL suteikimo minėtajam veiklos vykdytojui, Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas paskirstė ATL už 2014, 2015 ir 2016 m. Preliminarus UAB „Hoegh LNG Klaipėda“ apskaičiuotas nemokamų ATL skaičius 2013 – 2020 m. yra:

2013 – 2020 m. skiriamas ATL kiekis
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
0 6032 47571 41638 35891 30330 24949 19761

2016-02-15 Informuojame, jog įgyvendinant Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. D1-231 „Dėl Šiltnamio dujų apyvartinių taršos leidimų skyrimo ir prekybos jais tvarkos aprašo patvirtinimo, pakeitimo 2.1 ir 37 punktus, Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje dalyvaujantiems 85 veiklos vykdytojams ir vienam orlaivio naudotojui buvo paskirstyti apyvartiniai taršos leidimai (toliau – ATL) už 2016 m.

Bendras paskirstytų ATL kiekis – 5 727 047.

Bendras paskirstytų ATL kiekis iš Bendrijos rezervo naujiems stacionariems įrenginiams – 38 281.

2015-09-04 Siekiant užtikrinti Sąjungos ŠESD registre atliekamų sandorių bei turimų duomenų saugumą ir ateityje išvengti galimų internetinių įsilaužimų ar informacijos nutekinimo, planuojama, jog š.m. spalio 15 d. bus atnaujinta Sąjungos ŠESD registro informacinė sistema. Tarp atnaujinimų bus perėjimas prie saugos protokolo TLS 1.2 versijos. Tai reiškia, jog vartotojai, kurių naršyklės palaiko tik senesnes versijas (TLS 1.0, TLS 1.1), po minėtosios datos daugiau nebegalės prisijungti prie Sąjungos ŠESD registro.

Šios naršyklių versijos turi pagal nutylėjimą nustatytą TLS 1.2 palaikymą: Chrome, nuo 33 versijos; Firefox, nuo 34 versijos; Internet Explorer, nuo 11 versijos; Safari, nuo 7 versijos.

 TLS 1.2 gali palaikyti ir senesnės aukščiau išvardintų naršyklių versijos, taip pat ir kitos interneto naršyklės, tačiau būtina peržiūrėti konkrečius nustatymus Jūsų darbo vietose.

 Įsitikinti, jog naudojama naršyklės versija palaiko TLS 1.2, galite paspaudę https://tlstest.tech.ec.europa.eu/ Jeigu atsidariusiame tinklalapyje matote pranešimą TLS 1.2 Supported“ – Jūsų naršyklė sukonfigūruota tinkamai. Jeigu matote „TLS 1.2 Not Supported“ pranešimą – Jūsų naudojama naršyklė nepalaiko reikiamos TLS 1.2 versijos. Tokiu atveju iki š.m. spalio 15 d. privalo būti atlikti reikiami atnaujinimai ir konfigūravimas savarankiškai kreipiantis į Jūsų informacinių technologijų personalą.

Daugiau informacijos apie planuojamus pakeitimus rasite:

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/registry/faq_en.htm

2015-07-14 Atsižvelgiant į Lietuvos įmonės – UAB „Kauno stiklas“ eksploatuojamų gamybos įrenginių pajėgumus, iš Bendrijos rezervo buvo išduoti papildomi nemokami šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartiniai taršos leidimai už 2015 m.

2015-04-27 Informuojame, jog šiandien, balandžio 27 d., Lietuvos elektros energijos gamintojams, pateikusiems ataskaitas apie 2014 m. atliktas investicijas, buvo išduoti nemokami pereinamojo laikotarpio apyvartiniai taršos leidimai (toliau – ATL) už 2014 metus. Nemokami ATL buvo skirti AB „Lietuvos elektrinė“, UAB „Litesko“, AB „Šiaulių energija“, UAB „Utenos šilumos tinklai“ ir UAB „Vilniaus energija“.
Bendras paskirstytų nemokamų ATL skaičius – 297 113 ATL.

2015-02-25 Informuojame, kad Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas, vykdydamas Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų registro nacionalinio administratoriaus funkcijas, atlikto apyvartinių taršos leidimų paskirstymą už 2015 metus Europos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje dalyvaujantiems veiklos vykdytojams.
Bendras paskirstytų ATL skaičius – 5 980 088 ATL.

2015-02-04 Informuojame, jog orlaivių naudotojui UAB „Small Planet Airlines“ buvo suteiktas nemokamai skirtų aviacijos apyvartinių taršos leidimų (toliau – ATL), susijusių su veikla vykdoma laikotarpiu nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2016 m. gruodžio 31 d., skaičius už 2013, 2014 ir 2015 metus.

2015-01-08 Informuojame, jog vykdant Komisijos reglamento (ES) Nr. 389/2013, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87 EB ir Europos Parlamento ir Tarybos sprendimus Nr. 280/2004/EB ir Nr. 406/2009/EB įsteigiamas Sąjungos registras ir panaikinami Komisijos reglamentai (ES) Nr. 920/2010 ir Nr. 1193/2011 (OL 2013 L 122, p. 1) 53 straipsnio 1 dalyje nurodytą veiksmą, susijusį su nemokamų paprastųjų apyvartinių (toliau – ATL) taršos leidimų suteikimu, UAB „Lignotermai“ buvo suteiktas atitinkamas ATL kiekis už 2013 ir 2014 metus iš Bendrijos rezervo 2013-2020 m., skirto eksploatuojamiems naujiems įrenginiams.