Pervedimai Sąjungos registre nevykdomi savaitgaliais ir oficialiomis švenčių, nurodytų LietuvosRespublikos darbo kodekso 162 straipsnio 1 dalyje, dienomis.

Sandorių atidėjimo laiko (26 val.) skaičiavimas Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų registro Lietuvos jurisdikcijai priklausančioje dalyje 2014 metais sustabdomas šiomis oficialiomis švenčių dienomis:

Sausio 1 d.
Vasario 16 d.
Kovo 11 d.
Balandžio 20 – 21 d.
Gegužės 1 d.
Gegužės 4 d.
Birželio 1 d.
Birželio 24 d.
Liepos 6 d.
Rugpjūčio 15 d.
Lapkričio 1 d.
Gruodžio 24 – 26 d.

Jeigu įgaliotasis atstovas dėl techninių ar kitokių priežasčių negali prisijungti prie Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų registro, tačiau jam prieigos teisė pagal Reglamentą(ES) Nr. 389/2013 nebuvo laikinai sustabdyta, įgaliotajam atstovui pateikus prašymą Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondui, sandorius jo vardu gali inicijuoti nacionalinis administratorius.

Prašymai tenkinami esant šioms sąlygoms:
•    perleidžiančiosios sąskaitos turėtojas pateikia visą informaciją, reikalingą pateikti perleidžiant taršos vienetus iš vienos sąskaitos į kitą;
•    perleidžiančioje sąskaitoje yra ne mažesnis nei nurodytas perleidžiamų ATL, aviacijos ATL ir (ar) Kioto vienetų skaičius;
•    pervedimas inicijuojamas veikiančioje (atidarytoje) sąskaitoje.