Įstaigos valdymo struktūros schema

Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo struktūra, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. D1-115.

 

Kontaktai

Vardas/pavardė Pareigos Telefono numeris El. paštas
 Jonas Balkevičius Direktorius  8 (5) 216 9499 j.balkevicius@laaif.lt
Arvydas Dragūnas Direktoriaus pavaduotojas  8 (5) 200 0856 a.dragunas@laaif.lt
Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo ir Gaminių ar pakuotės atliekų tvarkymo programų projektų skyrius
Vytautas Bernadišius Skyriaus vedėjas 8 (5) 205 3106 v.bernadisius@laaif.lt
Antonas Misevičius Vyriausiasis specialistas 8 (5) 216 9520 a.misevicius@laaif.lt
Egidijus Petraitis Vyriausiasis specialistas 8 (5) 205 3101 e.petraitis@laaif.lt
Darius Dudis Vyriausiasis specialistas 8 (5) 200 0854 d.dudis@laaif.lt
Mindaugas Kunigėlis Vyriausiasis specialistas 8 (5) 216 9878 mindaugas@laaif.lt
Klimato kaitos programos projektų skyrius
Indrė Kapusčytė (vaiko priežiūros atostogose, kreiptis bendraisiais įstaigos kontaktais) Vyriausioji specialistė  8 (5) 241 2114 i.kapuscyte@laaif.lt
Rasa Daukšaitė-Poplovuchina Vyriausioji specialistė 8 (5) 205 3192 r.dauksaite@laaif.lt
Ieva Zabielė Vyriausioji specialistė  8 (5) 205 3105 i.zabiele@laaif.lt
Natalija Koriapina Vyriausioji specialistė 8 (5) 205 3194 n.koriapina@laaif.lt
Saima Kazlaitė-Voišnienė (vaiko priežiūros atostogose, kreiptis į Aistę Ulickaitę) Vyriausioji specialistė
Aistė Ulickaitė Vyriausioji specialistė 8 (5) 205 3663 a.ulickaite@laaif.lt
Asta Kazlauskaitė – Jadzevičė (vaiko priežiūros atostogose, kreiptis į Snaiguolę Bezarienę) Vyriausioji specialistė
Snaiguolė Bezarienė Vyriausioji specialistė 8 (5) 205 3737 s.bezariene@laaif.lt
Audrius Pranaitis Vyriausiasis specialistas 8 (5) 205 3195 a.pranaitis@laaif.lt
Algimantas Budreika Vyriausiasis specialistas 8 (5) 205 4881 a.budreika@laaif.lt
Aleta Kolyčiūtė-Banaitienė Vyriausioji specialistė 8 (5) 205 3104 a.kolyciute@laaif.lt
Saulius Žiukas Vyriausiasis specialistas 8 (5) 205 3193 s.ziukas@laaif.lt
Inga Šlikienė Vyriausioji specialistė 8 (5) 205 3198 i.slikiene@laaif.lt
Alvydas Geigalas Vyriausiasis specialistas  8 (5) 205 3103 a.geigalas@laaif.lt
Bendrųjų reikalų ir registro skyrius
Renata Ambrazevičienė Skyriaus vedėja 8 (5) 248 9762 r.ambrazeviciene@laaif.lt
Rima Astrauskaitė Vyriausioji specialistė  8 (5) 216 9599 r.astrauskaite@laaif.lt
Toma Juraitė Vyriausioji specialistė (ŠESD registras) 8 (5) 216 9799
t.juraite@laaif.lt
Apskaitos ir finansų skyrius
Žydrė Vasiliauskienė Skyriaus vedėja 8 (5) 205 3102 z.vasiliauskiene@laaif.lt
Loreta Paplauskienė Vyriausioji specialistė 8 (5) 205 3100 loreta@laaif.lt
Eva Bedulskienė Vyriausioji specialistė 8 (5) 200 0855 e.bedulskiene@laaif.lt

Darbuotojai taip pat pasiekiami elektroniniu paštu adresais: pilnas darbuotojo vardas.pavarde@laaif.lt, nenaudojant lietuviškų raidžių. Esant sudurtinei pavardei naudojama tik pirma pavardės dalis

Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo priimamasis

Asmenys aptarnaujami – Vilniaus g. 28, 3 aukšte,  Vilniuje, telefonu (8 5) 2169599, faksu (8 5) 2169399, el. paštu laaif@laaif.lt.

Asmenis aptarnaujantis asmuo – Bendrųjų reikalų ir registro skyriaus vyr. specialistė Rima Astrauskaitė

Darbo laikas:

  • Pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais – nuo 8.30 val. iki 17.30 val.
  • Penktadieniais – nuo 8.30 val. iki 16.15 val.
  • Pietų pertrauka – nuo 12.30 val. iki 13.15 val.

Švenčių dienų išvakarėse darbo laikas sutrumpinamas 1 valanda