Pagrindiniai teisės aktai dėl paramos fiziniams asmenims

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. birželio 26 d. įsakymą Nr. D1-463 „Dėl Mažos apimties projektų, finansuojamų iš Klimato kaitos specialiosios programos lėšų, maksimalių tinkamų išlaidų dydžių patvirtinimo“ (nauja redakcija nuo 2017-06-29) rasite čia.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. balandžio 6 d. įsakymą Nr. D1-241 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. D1-463 „Dėl Mažos apimties projektų, finansuojamų iš Klimato kaitos specialiosios programos lėšų, maksimalių tinkamų išlaidų dydžių patvirtinimo“ pakeitimo“ rasite čia.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. birželio 28 d. įsakymą Nr. D1-560 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. D1-493 „Dėl Tinkamų projektų išlaidų kategorijų pagal Klimato kaitos specialiosios programos finansavimo kryptis patvirtinimo“ pakeitimo“ rasite čia.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. balandžio 28 d. įsakymą Nr. D1-284 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. D1-493 „Dėl Tinkamų projektų išlaidų kategorijų pagal Klimato kaitos specialiosios programos finansavimo kryptis patvirtinimo“ pakeitimo“ (nuo 2017-06-29) rasite čia.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. balandžio 26 d. įsakymą Nr. D1-284 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. D1-493 „Dėl Tinkamų projektų išlaidų kategorijų kategorijų pagal Klimato kaitos specialiosios programos finansavimo kryptis patvirtinimo“ pakeitimo“ rasite čia.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymą Nr. D1-275 „Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ rasite čia.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. gegužės 26 d. įsakymą Nr. D1-450 „Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2017 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo“ rasite čia.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. balandžio 4 d. Nr. D1-279 „Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2017 m. sąmatos patvirtinimo“ rasite čia.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. vasario 22 d. įsakymą Nr. D1-130 „Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2016 m. sąmatos patvirtinimo“ rasite čia.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. vasario 17 d. įsakymą Nr. D1-127 „Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2015 m. sąmatos patvirtinimo“ rasite čia.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. vasario 7 d. įsakymą Nr. D1-118 „Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2014 m. sąmatos patvirtinimo“ rasite čia.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. kovo 7 d. įsakymą Nr. D1-165 „Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2016 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo“ rasite čia.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. balandžio 7 d. įsakymą Nr. D1-278 „Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2015 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo“ rasite čia.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 17 d. įsakymą Nr. D1-286 „Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2014 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo“ rasite čia.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. balandžio 28 d. įsakymą Nr. D1-379 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. D1-493 „Dėl Tinkamų projektų išlaidų kategorijų pagal Klimato kaitos specialiosios programos finansavimo kryptis patvirtinimo“ pakeitimo“ rasite čia.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. birželio 26 d. įsakymą Nr. D1-463 „Dėl Mažos apimties projektų, finansuojamų iš Klimato kaitos specialiosios programos lėšų, maksimalių tinkamų išlaidų dydžių patvirtinimo“ rasite čia.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 22 d. įsakymą Nr. D1-1056 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. D1-463 „Dėl Mažos apimties projektų, finansuojamų iš Klimato kaitos specialiosios programos lėšų, maksimalių tinkamų išlaidų dydžių patvirtinimo“ pakeitimo“ rasite čia.