Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo valstybės tarnautojų ir darbuotojų nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis eurais su priedais ir priemokomis, neatskaičius mokesčių

Informacija apie Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu

Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius 2015 m. Darbuotojų skaičius 2016 m.  II ketv.
Skyriaus vedėjas 3 1953,44 3 1972,63
Vyr. specialistas       (pagal darbo sutartis) 22 1096,26 22 1137,6