Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo 2017-ųjų metų veiklos planas , patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. D1-467.

Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo 2016-ųjų metų veiklos planas , patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. vasario 29 d. įsakymu Nr. D1-147.

Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo 2015-ųjų metų veiklos planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. D1-100.

Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo 2014-ųjų metų veiklos planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. D1-131.

Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo 2013-ųjų metų veiklos planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. D1-517.

Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo 2012-ųjų metų veiklos planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. D1-309.

Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo 2011-ųjų metų veiklos planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. D1-360.

 

Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo veiklos ataskaita už 2016 m.

Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo veiklos ataskaita už 2015 m.

Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo veiklos ataskaita už 2014 m.

Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo veiklos ataskaita už 2013 m.

Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo veiklos ataskaita už 2012 m.

Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo veiklos ataskaita už 2011 m.