Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo vykdomi viešieji pirkimai

Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo supaprastintų viešųjų pirkimų taisykles galite rasti čia.

Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių pakeitimai: 2013-11, 2014-12, 2016-02.

Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo 2017 m. viešųjų pirkimų planas – https://www.eviesiejipirkimai.lt/index.php?kuras=0&option=com_vptpublic&task=list&Itemid=65&filter_show=1&filter_limit=10&vpt_unite=&filter_authority=&filter_jarcode=123816152&filter_cpv=&filter_tender=&filter_type=0&filter_proctype=&filter_servicetype=&filter_from=2017-01-01&filter_to=2017-12-31&filter_publishfrom=&filter_publishto=&filter_updatefrom=&filter_updateto

Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo 2015 m. pradedami mažos vertės pirkimai, nustatyti mažos vertės pirkimų laimėtojai ir ketinimai sudaryti pirkimų sutartis, sudarytos mažos vertės pirkimų sutartys.

Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo 2016 m. pradedami mažos vertės pirkimai, nustatyti mažos vertės pirkimų laimėtojai ir ketinimai sudaryti pirkimų sutartis, sudarytos mažos vertės pirkimų sutartys.

Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo 2017 m. pradedami mažos vertės pirkimai, nustatyti mažos vertės pirkimų laimėtojai ir ketinimai sudaryti pirkimų sutartis, sudarytos mažos vertės pirkimų sutartys.

Pirkimų ataskaitos:

Techninių specifikacijų projektai

Vykdomi viešieji pirkimai:

Pakuotės atliekų rūšiavimo priemonių (dėžių) pirkimas

Viešinimo paslaugų pirkimas