Informuojame, kad nuo 2017 m. gruodžio 28 d. 24:00 val. bus stabdomas Projektų registracijos formų priėmimas kompensacinei išmokai gauti pagal 2017 m. priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas fizinių asmenų vieno ar dviejų butų gyvenamuosiuose namuose, pakeičiant iškastinį kurą naudojančią energijos gamybą“.

Pareiškėjų Projektų registracijos formos, kurios buvo išsiųstos registruotu paštu iki Projektų registracijos formų priėmimo sustabdymo, bet gautos vėliau, nei buvo sustabdytas jų priėmimas, bus priimtos ir įvertintos bendra tvarka.