LAAIF direktoriaus Jono Balkevičiaus darbotvarkė, planuojami susitikimai

 

Darbas su dokumentais, vidiniai pasitarimai