Atliekų tvarkymo programos lėšų naudojimo 2017 metais priemonių planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. vasario 2 d. Nr. D1-108, rasite čia.

Atliekų tvarkymo programos lėšų naudojimo 2016 metais priemonių planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. vasario 5 d. Nr. D1-79, rasite čia.

Atliekų tvarkymo programos lėšų naudojimo 2015 metais priemonių plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. D1-94, išrašą rasite čia.