Teisinės informacijos puslapiuose skelbiami Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo veiklą ir aplinkos apsaugos srities specialiųjų programų lėšų administravimą reglamentuojantys teisės aktai.