• Mažo pajėgumo saulės elektrinių, skirtų elektros energijos gamybai savo poreikiams (ne pardavimui), ar saulės kolektorių, skirtų vandens šildymui ar šilumos palaikymui, diegimo tinkamos išlaidos gali būti:
 • saulės plokštelinio ar vakuuminio kolektoriaus diegimas;
 • saulės fotovoltinės elektrinės su arba be akumuliatorių diegimas;
 • šildymo ir karšto vandens tinklų pritaikymas katilinėje ar šilumos punkte;
 • kita konkreti saulės kolektoriaus/elektrinės projekto diegimui reikalinga įranga.

 

 • Vėjo energijos šaltinių diegimo savo poreikiams (ne pardavimui) tinkamos išlaidos gali būti:
 • vertikalios ašies nedidelių pajėgumų vėjo jėgainės su (arba) be akumuliatoriaus diegimas;
 • horizontalios ašies nedidelių pajėgumų vėjo jėgainės su (arba) be akumuliatoriaus diegimas;
 • elektros energijos tinklų pritaikymas;
 • kita konkrečiam vėjo jėgainės projekto diegimui reikalinga įranga.

 

 • Šilumos siurblių, skirtų karšto vandens ir šilumos energijos gamybai savo poreikiams (ne pardavimui) diegimo tinkamos išlaidos gali būti:
 • šilumos siurblio diegimas;
 • horizontalaus arba vertikalaus kolektoriaus diegimas;
 • šildymo, karšto vandens sistemų pritaikymas katilinėje ar šilumos punkte;
 • kita konkrečiam projekto diegimui reikalinga įranga diegti, įskaitant akumuliacines talpas ir boilerį.
 • Šilumos ir energijos apskaitos prietaisai ir kita įranga, reikalinga šiems prietaisams įrengti.
 • Įrangos, jos komponentų reikalingų projektui įgyvendinti, transportavimo išlaidos.